Thông tin 3 dự án Bất động sản do Hacinco đầu tư tại Hà Nội

Bất Động Sản Hà Nội

Thông tin 3 dự án Bất động sản do Hacinco đầu tư tại Hà Nội

Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco được thành lập năm 1976, trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) năm 1999. Trải qua 40 năm Hacinco đã khẳng định trở thành t...