Lối đi mới cho thị trường Bất động sản Phú Yên

Bất Động Sản Phú Yên

Lối đi mới cho thị trường Bất động sản Phú Yên

Theo thống kê của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Yên, năm 2019 tỉnh đón hơn 2 triệu lượt khách; doanh thu du lịch ước đạt 1.556 tỷ đồng, tăng hơn 30 % so với năm 2018. Du lịch biển phát triển đột phá đã tạo ...